Duyurular

30 EKİM 2015 TARİHLİ HATM-İ RUFAİ ZİKRİ

GALİBİ ŞEYHİ ALİ YETKİNŞEKERCİ EFENDİ NİN 30.10.2015 TARİHLİ SABAH NAMAZI SONRASI YAPTIRMIŞ OLDUĞU HATM-İ RUFAİ ZİKRİ

Diğerleri

31 MART 2020 TARİHLİ GALİBİ SOHBETİ

KADİRİ RUFAİ VE GALİBİ ŞEYHİ H.ALİ YETKİNŞEKERCİ EFENDİ’NİN 31 03 2020 TARİHİNDE EVDEN YAPMIŞ OLDUĞU …