Duyurular

32 FARZ

İman Esasları:

1-      Allah’ın birliğine inanmak,

2-      Allah’ın meleklerine inanmak,

3-      Allah’ın gönderdiği kitaplara inanmak,

4-      Allah’ın gönderdiği peygamberlere inanmak,

5-      Ahiret gününe; öldükten sonra dirilmeye inanmak,

6-      Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.

İslam’ın Temel İbadetleri:

İslam’ın temel ibadetleri “İslam’ın Şartları” olarak adlandırılmıştır. Bu doğru değildir. İslam’da, Müslüman olmada şart yoktur. Allah’a inanan herkes müslümandır.

1-      Senede bir ay Ramazan orucunu tutmak,

2-      Beş vakit namazı kılmak,

3-      Gücü yetenin ömründe bir defa hacca gitmesi,

4-      Zengin olan müslümanın senede bir defa malının zekâtını vermesi,

5-      Kelime-i Şehadet getirmek.

(Biz şehadet kelimesini takliden getiriyoruz. Allah hakikate kalbetsin. Zira kelime-i şehadet imanın zirvesidir.)

Abdestin Farzları:

1-      Bir defa elleri dirseklerle birlikte yıkamak,

2-      Bir defa yüzü yıkamak,

3-      Başın dörtte birini mesh etmek,

4-      Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

Guslün Farzları: 

1-      Ağzı su alarak çalkalamak,

2-      Burunu su çekip temizlemek,

3-      Bütün vücudu yıkamak.

Teyemmümün Farzları:

1-      Niyet; ne için teyemmüm ediyorsa ona göre niyet etmek,

2-      Elleri temiz toprağa vurup yüzü silmek, ikinci defa vurup kolları dirseklerle birlikte silmek.

Namazın Farzları:

Namazın Dışındaki Farzlar:

1-      Abdesti yoksa abdest almak,

2-      Namaza mani olan pisliklerden arınmak,

3-      Görülmesi şeran caiz olmayan yerleri örtmek,

4-      Namaz kılarken kıbleye dönmek,

5-      Her namazı vaktinde kılmak,

6-      Hangi namazı kılıyorsa ona göre niyet etmek.

Namazın İçindeki Farzlar:

1-      Namaza “Allahu Ekber” lafzı ile başlamak,

2-      Namaz kılarken ayakta durmak,

3-      Namazda Kuran okumak,

4-      Eli dizlere koyarak eğilmek, yani rükûya varmak,

5-      Namazda secdeye varmak,

6-      Namazın sonunda et-Tehıyyatü’yü okuyacak tadar oturmak.

Hz. Muhammed’in şeraitine tabi Müslüman, yukarıda özetlenen kurallar çerçevesinde inanır ve hayatını ona göre tanzim eder.