17 Ocak 2022 Pazartesi
Duyurular

54 FARZ

1-      Allahü Teâlâ’yı bir bilip daima zikretmek.

2-      Helalinden giyinmek.

3-      Abdest almak.

4-      Beş vakit namaz kılmak.

5-      Cünüplükten yıkanmak.

6-      Rızık için Allah’a güvenmek.

7-      Helalinden yemek ve içmek.

8-      Kanaat etmek.

9-      Allah’a mütevekkil olmak.

10-    Cenabı Hakkın hükmüne razı olmak.

11-    Nimete karşı şükretmek.

12-    Belaya karşı sabretmek.

13-    Günahlara karşı tevbe etmek.

14-    İhlâs üzere ibadet etmek.

15-    Şeytanı düşman bilmek.

16-    Her şeyde Kuran’ı düstur edinmek.

17-    Ölüme hazırlanmak.

18-    Her işi Allah için yapmak.

19-    İyilik ile emir, kötülükten men etmek.

20-    Gıybet etmemek.

21-    Anneye, babaya iyilik etmek.

22-    Akrabaları ziyaret etmek.

23-    Emanete hıyanet etmemek.

24-    Şeriata uygun olmayan şakayı terk etmek.

25-    Allah ve Rasulüne itaat etmek.

26-    Günahtan sakınıp, ibadet etmek.

27-    Allahu Teâlâ’dan korkmak.

28-    Kâinata ibret nazarı ile bakmak.

29-    Düşünmek ve tedbirli olmak.

30-    Dili kötü sözlerden korumak.

31-    Kötü işlerden sakınmak.

32-    Kimseyle alay etmemek.

33-    Her halde dosdoğru olmak.

34-    Ferahı terk etmek.

35-    Sihir etmemek.

36-    Ferahı terk etmek.

37-    Terazi ve tartılarda hıyanet etmemek.

38-    Bir günlük nafakası olmayana nafaka vermek.

39-    Hakkın rahmetinden ümit kesmemek.

40-    Nefs-i emareye tabi olmamak.

41-    Hak’tan gelenin devlet olduğuna şükretmek.

42-    Zekât vermek.

43-    Helalinden yetecek kadar rızık talep etmek.

44-    Aybaşı halinde bulunan ehline yaklaşmamak.

45-    Bütün mâsiyetlerden kalbi temiz tutmak.

46-    Yetim malı yememek.

47-    Kibirlenmemek.

48-    Livâtadan hazer etmek.

49-    Beş vakit namazı devamlı kılmak.

50-    Zulümle halkın malını yememek.

51-    Allah’a şirk koşmamak.

52-    Zinadan sakınmak.

53-    Yalan yere yemin etmemek.

54-    Verilen sadakayı başa kakmamak.