21 Ekim 2021 Perşembe
Duyurular

GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU HAYATI

GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU (K.S.)

Kâdirî Rufâî ve Gâlibî Meşâyihi

1919 (H. 1335) tarihinde Çorum Üçhudutlar Mahallesi Osmancık Cad. Nu. 70’te dünyaya geldi. Nüfusa 27 Mart 1921tarihi ile kayıtlıdır. Babası H. Hasan ve Annesi Fatma KUŞÇUOĞLU’dur. 2’si erkek 2’si kız olmak üzere 4 kardeşin (Rufe, Ali KUŞÇUOĞLU ve Huriye,  Galip Hasan) en küçüğüdür. İlkokulu Çorum Taş Mekteptebaşladı. Babasının işi gereği 1930 yılında Samsun Bozkurt İlkokuluna naklen geçti. 1932 yılında tekrar Çorum’a döndü. Çorum’da Paşa Hamamını işleten babasına yardım etmek amacıyla 1935 senesinde Ortaokul 2. sınıftan ayrıldı. Önce Ali Kamit’in yanında 3 ay, daha sonra da Kadifezadelerden Hacı Mehmet, Hacı Ömer ve Hacı Yusuf kardeşlerin yanında 3 sene kadar çalışarak marangozluk mesleğini öğrenip kendi atölyesini açtı. Sportmen bir yapıya sahip olup Çorum Şehir futbol takımı formasıyla sağ açık oynadı. Voleybolda da smaççı idi. 1939 yılında 19 yaşında iken, Rufai Şeyhi 7 tarikattan icazetli Çorumlu Hacı Mustafa ANAÇ Efendi’nin kızı Fatma Hanımla evlendi. Bu evlilikten 7 kız ve bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 1941 – 1945 yıllarında 44 ay süreyle Gümüşhane Torul’da askerlik hizmetini yaptı. Askerlikten terhis olduktan 15 gün sonra annesi Fatma Hanım vefat etti. Çankırı’da DDY İstasyon binası ve Lojmanları inşaatında çalıştı. Tahminen 1949 yılında Çankırı’dan Ankara’ya geldi. Önce Cebeci Ortaokulunun arkasındaki sokakta ikamet etti. Daha sonra Anafartalar Caddesindeki(eski) adliye binasının karşısına taşındı. İş yerini Hacıdoğan Pala Sokak No: 29 adresinde açtı. 1952 yılında Ankara Marangozlar Esnafı Odasının kurucuları arasında yer aldı. Babası H. HasanKUŞÇUOĞLU 1953 yılındavefat etti.1961 – 1962 yıllarında Siteler Semtine taşındı. 1969 senesinde Hüseyingazi Başak Mahallesinde satın alınan arsa üzerineilk Dergâhını (Tevhid Camii)1979 yılında inşaetti. Başak Mahallesinde Dergâhla aynı zamanda Dervişleriyle birlikte inşa edilen evlerde oturdular.

Dindar, çağdaş ve tasavvuf ehli ana babadan dünyaya geldi. Tasavvufi bir ortamda yetişti. Çocukluğu, Kadiri ve Rufai Şeyhi Ali Ahıskavi’nin yanında geçti. Amcası Hacı Bekir Kuşçuoğlu Nakşi ve Mevlevi şeyhi idi. Seyyid ve Şerif olup, nesebi Fatih devrinin büyük astronomi âlimi Ali Kuşçu’ya dayanır.1949 yılında, “Maraş Fatihi” diye tanınan Ali Sezai Kurtaran’ın halifesi, Kâdirî ve Rufâî Şeyhi Maraşlı Hacı Mustafa Yardımedici’ye intisap ederek derviş oldu. Kendisine 1956 yılı Berat gecesinde irşat (hilafet) müjdesi verildi. Birkaç ay sonra ise bu görev Şeyh’i tarafından kendisine tebliğ edildi. Peygamberimiz (S.A.V) tarafından kendisine manen “Sadi Şirazi II” ismi verildi. Bu tarihten 1993 yılına kadar Kadiri ve Rufai şeyhi olarak hizmet verdi. Ağustos 1993 tarihinde Kadiri ve Rufai tariklerinin birleşiminden, Manevi Meclisin tebliği ile 800 senedir ilk defa kol olarak Gâlibîlik verildi.13. Hak Tarik olarak ” GALİBİLİĞİN ” verilmesiyle Gâlibî Piri ve Şeyhi olarak manevi vazifesine devam etti.

1992 yılında Antalya’ya gitti. Antalya’da zaman içerisinde Mazı Dağı ve Ahadlı Dergâhlarını inşa etti.

2010 yılında da Manevi emir üzerine İstanbul Beylikdüzü Gürpınar’a yerleşti. İstanbul’da Gürpınar ve Fındıklı Dergâhlarını inşa etti. Kayınpederi Hacı Mustafa ANAÇ efendinin evi ile birlikte alınan civar evlerin bulunduğu Kunduzhan 1. CaddeyeÇorum Dergâhını inşa etti.İnşa edilen dergâhların tasarımı Galip Efendi tarafından bizzat yapılmıştır. İnşaat işlerini yerinde nezaret etti. Mevsim koşullarına ve ihtiyaca binaen bazen, Ankara’da, bazen Antalya’da ve bazen de İstanbul Gürpınar’da ikamet etti. Eşi Fatma Hanım 9 Eylül 2004 tarihinde vefat etti.

FB_IMG_1429698222791

Makamın talimatı üzerine 15.03.2011 tarihinde Ali Yetkin ŞEKERCİ Efendiye, 19.01.2012 tarihinde de AtıfUZUNÖMEROĞLU Efendiye Halifelik vazifelerini tebliğ etti.

14 Aralık 2013 tarihinde Ahirete irtihal etti. Bakanlar Kurulundan alınan izinle 15 Aralık 2013 tarihindemanevi talimat ve vasiyeti üzerine İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Dergâhına defnedildi.

Bildiği hakikatleri etrafına tatlılıkla, sevdirerek anlatması; tasavvufu siyasetten uzak tutma hususunda son derece hassas olmakla birlikte, demokrasi, cumhuriyet ve insan haklarının yanında olduğunu her fırsatta vurgulaması yine Galip Efendi’nin önemli hususiyetlerindendir. Tasavvufi ve dini görüşlerini;

  1. Muhtaç Olduğumuz Kardeşlik,
  2. Tasavvuf ve Zikrullah,
  3. (Merhamet-i İlahiden Hikmet-i İlahi Olan Asra Uyumlu) Rahmet Damlaları,
  4. Metafizik 1,
  5. Metafizik 2,
  6. Kur’an’da Tesettür Hicap ve Edep,
  7. Hikmetli Sözler, (Ehli Halden Derlenen Hikmetli Kelam ve Yaşantılar)
  8. Mini Hac Rehberi,
  9. Mü’minlere Nizamı İlahiden Bir Katre! İnkârcılara Allah Kelamı İle Uyarı!
  10. Galibi Vazifelilerin Tarik-i Müstakim Mekarimi Ahlak El Kitabı ve İslami Tasavvuf Prensipleri

isimli eserlerinde dile getirmiştir. Bu kitaplarından herhangi bir telif ücreti almamıştır.

Ayrıca çok sayıda gazete, dergi ve TV programlarında röportajları yayınlanmıştır. Sohbetleri ve zikirleri kurucusu bulunduğu Galip Hasan Kuşçuoğlu Kültür – Eğitim ve Yardım Vakıflarına ait internet siteleri ile Youtube’de yayımlanmaktadır. Sohbetleri ve zikir kaset ve CD’leri ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

Dünyanın önde gelen dini liderleri ve Devlet başkanlarına İslam’ı anlatan mektuplar göndermiştir. Mektuplarına cevaben söz konusu devlet ve din adamlarından teşekkür mektupları almıştır. Bu mektuplar, Ankara, Antalya, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa ve diğer şehirlerde açılan galibi dergâhlarında sergilenmektedir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde sayıları milyonu aşan ihvanı bulunanve dergâhının zikir halakaları kurulan Hz. PirH. Galip Hasan KUŞÇUOĞLU (K.S) Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) gerçek varisidir.

Galip Efendi, geçimini hayatı boyunca marangozluk ve ticaretten alın teri ile temin ederek minnetsiz yaşamıştır.

Şeyhlik vazifesi verildiği tarihten hayata gözlerini yumduğu tarihe kadar Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bulunan Tevhid cami ve dergâhlarında sohbetler yapmıştır. Adına kurulan vakıflar aracılığı ile tespit edilen gerçek fakirlere günlük gıda maddesi, ekmek, kömür gibi maddi ihtiyaçlarının görülebilmesi için yardımda bulunulmasını sağlamıştır. Kendisinin ve Dervişlerinin Allah rızası için yaptıkları yardımları kimselere reklam etmeden ve kimseyi rencide etmeden sağlamıştır. Karşılıksız öğrenci burslarıverilmektedir.  Vakıf kesinlikle ticaretle iştigal etmeyen gerçek bir yardım kuruluşudur. İmece usulü iş görülür. Dergâhını siyaset ve maddi çıkar ilişkilerinden uzak tutma konusuna oldukça özen göstermiştir.

Onun en önemli gayelerinden birisi de, insanların, İslam’ı, tasavvufu ve hayatı hakiki manasıyla anlayarak, hurafeye, bid’ate kaçmadan, bilim, teknoloji ve sosyal gerçeklerle tenakuza düşmeden, kardeşlik içerisinde yaşamalarıdır. Bütün insanlığı manevi vazifesinden istifade etmeye çağırmaktadır.

Allah rahmetini ve tasarrufatını üzerimizden almasın.