21 Ekim 2021 Perşembe
Duyurular

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • 1- İman
 • 2- İslam
 • 3- Tasavvuf
 • 4- Namaz
 • 5- Oruç
 • 6- Zekat, Fıtır ve Sadaka
 • 7- Hac, Umre, Kurban
 • 8- Mübarek Gün ve Geceler
 • 9- Farz
 • 10- Vacip
 • 11- Sünnet
 • 12- Haram, Helal, Mekruh, Mübah
 • 13- Günlük Hayat
 • 14- Diğer Konular

 

KANDİLLER

1- Kandillerimiz Hangileridir?

          Aşure günü (Muharrem Ayının 10. günü), Mevlüd Kandili (Rebiyyül Evvel Ayının 12. gecesi), Regaib Kandili (Receb Ayının ilk Cuma gecesi), Miraç Kandili (Receb Ayının 27. gecesi), Beraat Kandili (Şaban Ayının 15. gecesi), Kadir Gecesi (Ramazan ayının 27. gecesi).

 

2- Kandilleri Niçin Kutlarız?

         Kandiller Allah’ın rahmetinin yeryüzüne indiği zaman dilimleridir. Allah’ın rahmeti bir zaman inip bitmiş değildir. Her yıl aynı zaman diliminde Allah’ın rahmeti yeryüzüne inmeye devam eder. İşte bu rahmetten faydalanmak için kandilleri kutlarız. Hiç unutmamamız gereken bir manevi ölçü vardır. “Allah, manevi olarak verdiğini geri almaz.” Bir zaman diliminde Allah’ın rahmeti inmiş ise aynı zaman diliminde rahmet inmeye devam eder. Bir yere Allah’ın rahmeti inmiş ise, kıyamete kadar aynı yere rahmet inmeye devam eder. Bu nedenle; Allah’ın rahmetinin indiği yer ve zaman arafe günü Arafat’ta birleşir. Bu nedenle hacılar Arafat’ta arafe günü dua ederler.

MİRAÇ KANDİLİ

3- Miraç Nedir?

Arapçada yükselmek, yukarı çıkmak gibi anlamlara gelir. İslam’da; Hz. Peygamber (sas)’in Hicretten önce Recep ayının 27. gecesi Allah’ın huzuruna yükselmesi ve çeşitli müjdeler alarak geri gelmesi olayıdır.

4- Miraç Kur’an-ı Kerim’de Anlatılıyor mu?

Kur’an-ı Kerim’in İsra Suresi’nde bir bölümü anlatılıyor. Sübhândır o ki, kulunu bir gece, Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götürdü; kendisine ayetlerimizden bazılarını göstermek için. Çünkü o, “işiten biri”dir, “gören biri”dir.”(İsra Suresi 1).

İsra gece yolculuğu demektir. Allah (c.c.) yukarıda verdiğimiz ayeti kerimede Peygamberimizin  Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’dan Kudüs’te bulunan Mesid-i Aksa’ya bir gece götürdüğünü bildiriyor. Miraç olayının bundan sonraki bölümünü Peygamber Efendimiz anlatıyor.

5- Peygamberimiz Kısaca Miraç Olayını Nasıl Anlatıyor?

Recep Ayının 27. gecesi gecenin kısa bir bölümünde, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürüldüğünü, oradan da Allah’ın Huzuru’na Cebrail ile birlikte yükseldiğini anlatıyor. Cebrail (a.s), Sitretül-Münteha’ya kadar Peygamberimize yoldaşlık yapıyor. Bunlardan öteye geçmesine müsaade olmadığını beyan ediyor. Sitretül-Münteha’dan sonra Peygamberimiz Allah ile konuşuyor. Müjdeler alıp geri dönüyor.

6- Miraç’tan Önce Peygamberimizin Ve Müslümanların Durumu Nedir?

Hicretten iki yıl önce. Peygamberimizin maddi anlamda en büyük koruyucusu amcası Ebu Talip vefat etmiş. En büyük manevi destekçisi validemiz Hz. Hatice vefat etmiş. Peygamberimizin Mekke’de İslam’ı tebliğ imkânı kalmamış. Özellikle amcası Ebu Leheb, Peygamberimiz her kime İslam’ı anlatacak olsa, o kişiye yaklaşıp “Bu benim yeğenim, mecnun inanma” diyerek çalışmaları boşa çıkarıyor.

Peygamberimiz, İslam’ı tebliğ için ilk defa Mekke dışına çıkarak Taif’e gider. Çocuk ve kölelere taşlatılarak eli boş geri döner. İslam tarihçilerinin Hüzün Senesi dedikleri bir ortamda miraç gerçekleşir. Yani miraç Allah’ın Peygamberimize ve Müslümanlara bir müjdesidir, lütfu ihsanıdır. Miraç Müslümanlar için bir destek ve moral kaynağı olmuştur.

7- Peygamber Efendimiz Miraç’tan Neler Getirdi?

         a) Peygamberimize ümmetinden şirk koşmayanların cennete gideceği müjdesi verilmiştir.

 1. b) Beş vakit namaz farz kılınmıştır.

c) Bakara Suresi’nin son iki ayeti vahyedilmiştir. Yatsı namazlarından sonra okunan ayetlerdir.

8- Ettehıyyatü Duasının Miraçla İlgisi Nedir?

Bu dua; Allah, Peygamberimiz ve Cebrail arasında geçen bir konuşmadır.

-Peygamber Efendimiz Miraçta Allah ile mülaki olduğunda;  -“Ettehıyyatü lillahi vesalavatü vettayyibat” “Dil ile beden ile mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir” der.

-Allah cevaben; “Essalamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh” “Ey Nebi, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.

-Peygamber Efendimiz cevaben; “Esselamu aleyna ve ala ıbadillahissalihin.” “Allah’ın selamı bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kullarının üzerine olsun” der.

-Sitretül Münteha gerisinde Peygamberimiz ile Allah’ın konuşmasını işiten Cebrail (a.s.); Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammederrasulullah.” “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine tanıklık ederim ki Hz. Muhammet Allah’ın kulu ve elçisidir.” Der.

Peygamber Efendimiz; “Namaz mü’minin miracıdır” buyurmuştur. Biz Müslümanlar her tahiyyatta bu duayı okuyarak miracı hatırlarız, yaşarız.

9- Miraç Kandili Nasıl Kutlanır?

         Peygamberimizden bize ulaşan Miraç kandilinin nasıl kutlanacağı hususunda bir bilgi yoktur. Ancak böyle geceler ibadet, taat, istiğfar ve dua ile geçirilerek kutlanır. Gündüzünde oruç tutulur, gecesi de zikrullah ile namaz kılarak, Kur’an okuyarak, geçmiş günahlarımıza tevbe ederek, dua ve niyaz ile kutlanır.

Müslümanlar miracın rahmet bereketinden faydalanmak için Receb ayının 27. gecesi (2015 yılı için 15 Mayıs Cuma günü), gündüzünde oruç tutar. Akşamında Camilerde akşam, yatsı namazını cemaatle kılar. Zikir halakalarına dâhil olarak Allah’ın isimlerini kesir olarak zikreder.

Zikirden sonra evine geldiğinde varsa bir günlük kaza namazı kılar. Kuran okur. Günahlarını düşünerek gözyaşlarıyla tevbe istiğfar eder. Allah’ın sonsuz rahmetine avf ve bağışlamasına sığınır.

 

BERAAT KANDİLİ

10- Beraat Kandili Nedir?

 

Beraat kelimesi borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, cezadan kurtulma, bir zorluktan kurtulma ve beri olma gibi anlamlara gelmektedir.

 

Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar açtığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadet ve taatleri  fazlasıyla ödüllendirdiği zaman dilimidir.

 

11- Beraat Kandili Ne Zaman Kutlanır?

 

            Beraat Kandili her yıl Şaban Ayının 15. gecesi, 2015 yılı için 1 Haziran Pazartesi’ni 2 Haziran Salı gününe bağlayan gece kutlanacaktır.

12- Beraat Kandili ilgili Kuran Kerim’de Ayet Var Mıdır?

 

Kuran âyetin de Allah şöyle buyuruyor:  Mîm. Andolsun o apaçık kitaba ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcıyız. O gecede her hikmetli buyruk ayrılır ve katımızdan bir emirle ilgilisine yollanır.” (Duhân,1-5)

 

Bu ayette Allah, Kuranı Kerim’i Beraat Gecesinde Levhi Mahfuz’dan dünya semasıne indirdiği ifade edilmiştir. Dünya semasına inen Kuranı Kerim, Kadir Gecesi’nde de parça parça Peygamberimize inmeye başlamıştır.

 

Ayrıca bu gecede doğacakların, öleceklerin, rızıkların belirlendiği bir gecedir.

13 –Beraat Kandilinin Önemi Nedir?

 

Beraat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi manevi yılbaşıdır. Bu gece, kulların amelleri Allah’a sunulur. Bir yıl içinde doğacakların öleceklerin listesi hazırlanır. Amellerin Allah’a sunulduğu bu gecede ibadet halinde olmak, avfu mağfiret dilemek Allah’ın rahmetinin vesilesidir.

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.s.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor: “Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala, o andan fecir oluncaya kadar : “Benden mağfiret dileyen yok mu? Onu mafiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan yok mu? Ona kurtuluş vereyim.” Diye buyurun.” (İbni Mace)

 

Beraat Kandilinin önemi bir başka Hadisi Şerif’te şöyle anlatılıyor:

Hz.Âişe vâlidemiz, Peygamber efendimizin Beraat gecesinde, sabaha kadar ibâdet ettiğini görünce sordu:
– Yâ Resûlallah, Allah Teâlâ’nın en sevgili kulusun! Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun?
Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:
– Ey Âişe, ben şükredici kul olmayayım mı? Ey Âişe, sen bu gecede, ne olduğunu bilir misin?
Âişe vâlidemiz tekrar sordu:
– Bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir yâ Resûlallah?
Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:
– Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allah Teâlâ’ya arz olunur.

Bu gece peygamberimize şefaat yetkisinin verildiği gecedir.

Peygamberimiz bu gece Allah’ın rahmetini şöyle anlatır: “Bu gece Allah Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince Muhammed ümmetine rahmet eder.” Başkası değil de neden Beni Kelb Kabilesi koyunları? Çünkü o zaman Arap Yarımadasında koyun sürüleri en çok olan kabiledir.

14- Beraat Kandilinde Bağışlanmayacak Kişiler Kimlerdir?

 

         Peygamberimiz bu konuda şöyle buyuruyor: ” Yüce Allah bu gece bütün müslümanlara magfiret buyurur ancak kâhin, sihirbaz, yahut çok kin güden veya içkiye düskün olan, yahut ana-babasini inciten, veya zinaya israrla devam eden müstesna. ” 

 

           Kişi samimi olarak içtenlikle tevbe ettiği taktirde yukarıda ifade edilen günahları işlemiş olsalar dahi Allah bağışlar. Peygamberimiz; “Günahlarına tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir.” Buyuruyor.

15- Beraat Kandili Nasıl Kutlanmalıdır?

         Özel bir kutlama biçimi yoktur. Ancak; kaza namazı olan kardeşlerimiz bir günlük kaza namazı kılar, gündüzünde oruç tutar, akşamında zikir halakasına katılarak Allah’ın güzel isimleri zikredilir. Zikir halakasından sonra eve geldiğinde, Kuran okur, tevbe istiğfar eder, Allah’tan güzel şeyler ister.